Kotimaista huippulaatua

Mitä kuumasinkitys on?

Kuumasinkitys on ympäristöystävällinen prosessi, jossa teräkset suojataan sinkillä. Ennen sinkitystä teräs puhdistetaan peittaamalla suola- tai rikkihapolla ja kastetaan juoksuteaineeseen, jonka jälkeen upotetaan sulaan noin 450°C:een sinkkiin, jossa sinkki ja teräs reagoivat keskenään.

Muodostuu pinnoite, jonka paksuus vaihtelee 60-150 mikrometriin (1µm=0,001 mm). Teräksen ja sinkin välisestä reaktiosta riippuen voi pinnoite olla kiiltävä ja hopeanhohtoinen (ohuemmat kerrokset), tummanharmaa ja matta (paksummat kerrokset).

Mihin kuumasinkitystä käytetään?

Kuumasinkitystä käytetään terästen korroosiosuojaukseen. Kuumasinkityllä pinnoitteella on hyvä kulutuskestävyys, kiinnipysyvyys, korroosiosuojaus, katodinen suojaus ja mekaaninen kestävyys. Sinkitystä käytetään rakennusteollisuudessa, puhelin- ja lennätinrakenteissa, rautatie- ja maantierakenteissa, maatalousrakenteissa, sähkölinjatarvikkeissa sekä auto-, juna-, ja laivarakenteissa. Kuumasinkityllä teräksellä on hyvä esteettinen ulkönäkö ja sitä voidaan vielä parantaa maalaamalla.

Kuumasinkitys, luotettava pinnoite

50 vuoden käytön jälkeenkin voimalinjapylväiden pinnoitepaksuudet täyttävät nykypäivän standardin paksuusvaatimukset. Sinkin hyvä korroosion kestävyys perustuu pintaan muodostuvaan suojakalvoon (karbonaattikerros). Sinkkipinnoitteen kestoikä on riippuvainen kerrospaksuudesta. Kappalekuumasinkityksessä kerrospaksuudet vaihtelevat teräksestä riippuen 60-150 µm. Suomessa suoritettujen pitkäaikaisten korroosiokokeiden mukaan sinkki syöpyy maaseutuilmastossa alle 0,5 µm/vuosi ja kaupunki-ilmastossa esim. pääkaupunkiseudulla noin 1 µm / vuosi.

Puunjalostusteollisuudessa sinkki tutkimusten mukaan kestää hyvin. Keskimääräiset syöpymät ulkona olevissa rakenteissa ovat n. 0,8-1,5 µm/vuosi. Poikkeuksena ovat rakenteet, jotka ovat alttiina voimakkaille happo- tai emäsroiskeille. Sinkkipinnoitteen tyypillisiä kestoikiä erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

Suunnittelulla voit vaikuttaa sinkityksen hintaan ...ja laatuun

Jos rakenteet pystytään valmistamaan ja rakentamaan suorina palkkeina tai tasomaisina elementteinä, niin silloin niitä menee kerralla enemmän sinkityslaitoksen esikäsittelyliuoksiin ja sinkityspataan. Suoria palkkeja menee useita päällekkäin ja rinnakkain ja tasomaisia elementtejä useita rinnakkain. Kun läpimenoajat lyhenevät sinkityshinta on edullisempi! 

Kappalekuumasinkitysprosessi

Teräs puhdistetaan peittaamalla se laimeassa suola- tai rikkihapossa. Peittauksessa lähtevät pois ruoste ja valssihilse. Vesihuuhtelun jälkeen kappaleet upotetaan vielä juoksutekylpyyn, jossa pintaan tulee suojaava suolakerros estäen terästä hapettumasta ennen varsinaista sinkkikylpyä. Puhdistusvaiheiden jälkeen rakenne upotetaan sulaan sinkkiin. Sinkki ja teräs reagoivat keskenään muodostaen pinnoitteen. Teräksen Si-pitoisuudesta ja upotusajasta riippuen kerrospaksuudet vaihtelevat 60-150 mikrometriin.

  • 1. Maalin, rasvan ym. lian poisto
  • 2. Ruosteenpoisto happopeittauksella
  • 3. Vesihuuhtelu
  • 4. Juoksuteainekäsittely
  • 5. Kuivaus
  • 6. Upotus sulaan sinkkiin
  • 7. Jäähdytys ja viimeistely
  • 8. Punnitus
  • 9. Tarkistus ja mittaus

Kuumasinkityn teräksen maalaus

Kuumasinkityn teräksen maalausohje perustuu PSK 2702 standardiin “Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden hankinta ja maalaus. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle”. Kyseinen standardi antaa seikkaperäisempiä tietoja koko toimintaketjulle.

Kuumasinkitty pinta on hyvä maalausalusta. Jos maalikalvo vioittuu tai halkeilee iän myötä maalikalvon alla olevan sinkin korroosiotuotteet täyttävät halkeamat. Sinkin korroosiotuotteet eivät vaadi lisätilaa ruosteen tavoin, eivätkä siten irrota maalia, vaan sinkki ja maali tekevät yhteistyötä. Sinkki antaa teräkselle pitkän ja luotettavan korroosiosuojan ja maali suojaa sinkkiä ilmasto- ja kosteusrasituksilta.